Holštýnský skot

Plemeno je charakteristické černostrakatým zbarvením s bílou lysinou na hlavě. Určitá část zvířat je nositelem recesivní alely červenostrakatého zbarvení (cca 10 - 15%) a pro tato zvířata se vžilo označení RED Holstein. V některých zemích je tato RED varieta chována cíleně, jinde je využívána k  zušlechťování strakatých kombinovaných plemen skotu.

V České republice se od roku 2005 holštýnský skot stal převládajícím dojeným plemenem a jeho podíl, z populace krav v kontrole mléčné užitkovosti za rok 2011, již představuje 57%. Průměrná mléčná užitkovost čistokrevných holštýnských krav se blíží 9.000 kg mléka za normovanou laktaci, což ČR řadí mezi přední země celé EU.

Význam holštýnského skotu pro produkci masa je podceňován nebo zcela zavrhován, protože je toto plemeno vzhledem k vysoké produkci mléka považováno za nevhodné pro výkrm. Je skutečností, že u tohoto plemene je horší osvalení zvířat, nižší zastoupení cenných partií masa a vyšší protučnění v porovnání s kombinovanými či specializovanými masnými plemeny. Na druhé straně předností plemene je vysoká intenzita růstu a větší tělesný rámec, které mají příznivý vztah k masné užitkovosti. Býčci holštýnského plemene se využívají k produkci telecího masa v systémech intenzivního mléčného výkrmu či cereálního výkrmu k produkci mladého hovězího masa obvykle do 150 kg hmotnosti jatečného těla. Dále k výkrmu mladého skotu do nižších porážkových hmotností (400 až 450 kg živé hmotnosti).

Novinky

  • Národní vítěz - skupina zvířat TEGRO- kategorie chovatelká skupina - Jihočeská angus show 2018

    26.4.19

  • Národní vítěz - DITA RED TEGRO - CZ 693318 961 - kategorie telata - Jihočeská angus show 2018

    26.4.19 

  • Národní vítěz - ALMA TEGRO - CZ568466 961 - kategorie mladé krávy na 1. a 2. teleti - Jihočeská angus show 2018

    26.4.19