NV hospodářských zvířat a zemědělské techniky 2011

Národní výstava hospodářských zvířat a zemědělské techniky v Brně představila zemědělství jako moderní a perspektivní obor. O kvalitû tuzemské produkce svědčí zájem zahraničních partnerů, kteří ocenili kvalitu českých chovů a přijeli jednat o odkupu plemenného skotu. Vysokou úroveň našich technologií dokládá prezentovaná technika a produkty unikátní nejen na českém trhu. Ty nejlepší exponáty byly oceněny Zlatou medailí. Ve srovnání s brněnskou premiérou národní výstavy v roce 2009 se výrazně rozrostla chovatelská část, která obsadila již dva pavilony. Na ploše přibližně 14 000 m2 představilo 230 chovatelů 776 kusÛ hospodářských zvířat. V komerční části výstavy se prezentovalo 190 vystavovatelů techniky, technologií, produktů i služeb pro zemědělství celkem ze dvanácti zemí.  

1.cena za dosažení indexu RPH ME 127 u býka ZAA 512 Letoun Tegro v roce 2011
3.cena za hodnocení býka ZAA 813 Tequila Tegro 80 body při výběrech v roce 2011
3.cena za dosažení indexu RPH PE 138 u býka AAP 901 Rambo Tegro v roce 2011