Křemežský veletrh 2010

1. cena za dosažení indexu RPH ME 128 u býka ZAA 512 Letoun Tegro v roce 2010
1.cena za hodnocení býka ZAA 768 Star Red Tegro při výběrech v roce 2010