Národní výstava hospodářských zvířat a zemědělské techniky 2013

Národní v výstava hospodářských zvířiat a zemědelské techniky se na brněnském v Výstavišti konala již potřetí, opět s větší účastí chovatelů a zvířat a za velkého zájmu návštěvníků. Počtem hospodářských zvířat šlo o přehlídku srovnatelnou s největšími evropskými výstavami svého druhu. Národní výstava potvrdila dobré jméno a vysokou kvalitu české živočišné výroby, stejně jako kvalitu naší zemědělské techniky a technologií pro chov. Zatímco zvířata soutěžila v národních šampionátech a komentovaných přiehlídkách, nejlepší exponáty byly oceněny Zlatou medailí.  

1. místo v kategorii starší krávy, PANDA TEGRO, CZ 306400961
2. místo v kategorii jalovice, VANDA TEGRO, CZ452525961